Legújabb információ:

Tagintézmény-vezetői pályázatok az Egri Szakképzési Centrum tagintézményeiben

Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolájaés Kollégiuma

Egri SZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

GINOP 5.2.5-16-2016-00001 Gyakornoki Program – támogató szolgáltatások című kiemelt projekt

- a kedvezményezett: Győri Műszaki Szakképzési Centrum

- a támogatás összege: 1,2 milliárd Ft

- a támogatás mértéke: 100 %

- a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. április 30.

A projekt tartalma: Magyarország Kormánya az Európai Unióval együttműködve, az Ifjúsági Garancia Rendszerbe ágyazva átfogó programot hirdet a hazai, 25 év alatti, szakképzett fiatalok foglalkoztatásának, a pályakezdők munkához jutásának és munkatapasztalat-szerzésének támogatására. A vállalkozások számára a GINOP-5.2.4-16 pályázat célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítése bér- és járuléktámogatás nyújtása formájában. A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program – támogató szolgáltatások keretében a szakképzési centrumok valósítják meg a támogatott gyakornoki foglalkoztatás ismertségének és a programba történő bekapcsolódás lehetőségének minél szélesebb körű elterjesztését.

 

 Tisztelt Látogató! 

2015. július 1-vel alakult meg az Egri Szakképzési Centrum, Heves megye állami szakképző intézményeinek irányító költségvetési szerve.

A Centrum szakképzési és köznevelési feladatokat lát el, többek között szakiskolai és szakközépiskolai nevelést-oktatást, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelést-oktatást, felnőttoktatást, felnőttképzést, az állami intézményfenntartó központtól átvett gimnáziumi intézményegységekben gimnáziumi nevelés-oktatást, továbbá kollégiumi ellátást. A pedagógiai munka 7 tagintézményben valósul meg, Egerben, Füzesabonyban, Gyöngyösön, Hatvanban, és Lőrinciben. Tanulói létszámunk 4746 fő.

Tagintézményeinkben mintegy 197 szakmában kínálunk képzési lehetőséget. Olyan hiányszakmákban is, mint például az elektronikai technikus, gépi forgácsoló, hegesztő, kőműves és hidegburkoló, szakács, vájár, gyakorló ápoló, gyakorló mentőápoló, szociális gondozóápoló. Ezek elsajátítására, mivel hiányszakmák tanulói szerződés keretein belül van módja diákjainknak. A szakképzés intézményrendszerében a változásoknak megfelelően nem egy hanem két szakma is megszerezhető, növelve ezzel önmaga munkaerőpiaci esélyeit. Az érettségi mellé szakmát is adunk, majd elsajátítható a technikusi végzettség is.

Az előttünk álló időszakban nemcsak a szakképzési rendszer átalakulásában kell elérnünk jelentős változásokat, hanem annak a szemléletnek a megújításában is, ahogyan eddig a szakképzésre tekintettünk. Könnyen belátható, hogy csak úgy zárkózhatunk fel a legfejlettebb ipari országokhoz, ha támogatjuk az innovatív technológiákat, a fejlesztéseket és beruházásokat. Ehhez viszont megfelelően képzett és motivált szakemberekre van szükség. Rendkívül fontosnak tartom, a kétkezi munka presztízsének a visszaállítását. Legyen büszke az egyén arra, hogy valamilyen szakmát elsajátított. Valamilyen szakmához ért! 

Célunk tehát nem lehet más, mint minél több ember bevonása a szakképzésbe. Ezt a célt csak a gazdaság igényeihez igazodó, megfelelő számú szakember képzésével és a duális képzés kiszélesítésével érhetjük el. Intézményeinkben nagy hangsúlyt fektetünk a minőségi szakemberképzés biztosítása érdekében a duális szakképzésre. Ehhez pedig elengedhetetlen a cégekkel, vállalatokkal történő kapcsolati tőke minél szélesebb körű kiterjesztése, a tanulószerződések számának a növelése. Fontos a szakképzés partnereivel a megfelelő kapcsolat kiépítése, hiszen a gazdaság hatékony és zavartalan működéséhez a kvalifikált, munkaerő bázist folyamatosan biztosítani szükséges. Éppen ezért az Egri Szakképzési Centrum olyan cégekkel alakít ki képzési kapcsolatot, mint a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft., a Mátrai Erőmű Zrt., a ZF Hungária Kft., a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Apollo Tyres. 

 

A Centrum széleskörű, rugalmas felnőttoktatással és felnőttképzéssel segíti az álláskeresők, az új szakmát szerezni akaró felnőttek munkaerőpiaci lehetőségeit.